Chăm sóc khách hàng

 Sản phẩm MFC chống ẩm MDF chống ẩmphủ veneer MDF chống ẩmsơn 2K bóng,chống ngả vàng. LaminateAcrylic bóng Gỗ ash Gỗ oak Gỗ căm xe
Bếp trên ( 350*900*md) 1.700.000 2.400.000 2.700.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 4.000.000
Bếp dưới(md) 2.200.000 2.800.000 3.100.000 3.700.000 3.600.000 3.600.000 4.600.000
Bếp đứng(m2) 2.200.000 2.800.000 3.100.000 3.700.000 3.600.000 3.600.000 4.600.000
Tủ áo (m2) 2.200.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 3.600.000 3.600.000 4.600.000
Tủ trang trí,giày (m2) 2.000.000 2.400.000 2.700.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 4.000.000
Tủ tivi (md) 2.000.000 2.300.000 2.600.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000
Top